CÔNG TY TNHH ĐÔNG Y DƯỠNG SINH DƯỜNG

ĐANG MỞ RỘNG KÊNH BÁN HÀNG TẠI

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

- Email: duongsinhduong@gmail.com

Hotline:

- Hỗ trợ đại lý: 0358.436.389
- Hỗ trợ khách hàng: 0973.888.133